En ska bort

Reglerna är enkla – det handlar alltid om bilder och det är bara tre saker man ska tänka på, och det är att En… Ska… Bort! Svårare än så är det inte!